Przyjmowanie zgłoszeń w tej edycji dobiegło końca, dziękujemy.